IUSTUS FORENSIC LAWYERS

Wanneer u zich begeeft binnen een (inter-) nationaal rechtssysteem is het voor u van essentieel belang om te weten wanneer een bepaalde gedraging wettig, rechtmatig of gerechtvaardigd is. Tevens is het voor u van belang dat uw proces op een eerlijke wijze verloopt en dat het vonnis in uw zaak tot stand komt door een onafhankelijke en onpartijdige rechter, op basis van rechtmatig verkregen bewijsmateriaal.

Mede dankzij het multidisciplinaire karakter van IUSTUS FORENSIC LAWYERS ™ kan uw zaak sneller, efficiënter en effectiever behandeld worden. Een Forensic Lawyer beschikt namelijk over zowel academisch juridische als forensische expertise en is in staat om discreet te opereren op het snijvlak van de beide vakgebieden. Daar waar normaliter de klassieke juridische dienstverlening stopt, gaat de Forensic Lawyer juist verder met forensische werkzaamheden. De resultaten van deze forensische werkzaamheden kunnen weer gebruikt worden voor het juridisch deskundigenrapport. Op basis van dit rapport kan er aan u een gedegen advies worden uitgebracht. Tevens kan het juridisch deskundigenrapport bij de rechter worden aangeleverd als rechtmatig verkregen bewijsmateriaal en kan IUSTUS FORENSIC LAWYERS ™ als getuige-deskundige optreden in zowel een strafrechtelijke als een civiele rechtszaak.

http://www.iustusforensiclawyers.org (link opent in een nieuw venster).

Terug naar links in de categorie RECHERCHEBUREAUS


Tot stand gebracht i.s.m. de bezoekers van fbg.nl. Copyright © 2003 - 2021 Comdev B.V. links.fbg.nl