Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland. De wettelijk vastgelegde kernfunctie van de Orde is de zorg voor de kwaliteit van advocatendiensten. Die kwaliteit wordt onder meer gewaarborgd door:

* een omvangrijk opleidingsprogramma voor de advocatuur;
* het opstellen van verordeningen en andere bindende regels voor advocaten;
* tuchtrechtspraak;
* voorlichting en dienstverlening aan de leden;
* advisering aan de overheid over beleidsvoornemens en wetsontwerpen.

Advocaten zijn volgens de Advocatenwet verplicht ingeschreven bij de Orde. Anno 2005 zijn er 13.565 advocaten. Ieder jaar beginnen er ongeveer 950 stagiaires aan de Beroepsopleiding Advocatuur. De advocatuur groeit nog steeds, het afgelopen jaar met 3,3%.

http://www.advocatenorde.nl/ (link opent in een nieuw venster).

Terug naar links in de categorie ADVOCATEN


Tot stand gebracht i.s.m. de bezoekers van fbg.nl. Copyright © 2003 - 2018 Comdev B.V. links.fbg.nl