Beleid in de provincie Noord Brabant

Het grondwaterbeleid van de Provincie is gericht op het verminderen en reguleren van de omvang van grondwateronttrekkingen. De Provincie is door het Rijk aangewezen als grondwaterbeheerder, en heeft in al 1991 bepaald dat de totale hoeveelheid onttrokken grondwater niet verder mag toenemen. Doel: voldoende grondwater beschikbaar hebben en verdroging tegengaan. Dit zogeheten standstill-beleid is vastgelegd in het provinciale Waterhuishoudingsplan (WHP).

Om voor bronbemalingen en grondwatersaneringen de hoeveelheid grondwateronttrekking te minimaliseren zijn maatregelen voorhanden zoals retourneren in de bodem, alternatieve bouwtechnieken en hergebruik (grondwatersaneringen). Verder kunnen bronbemalingen ook een direct effect op de omgeving veroorzaken door de grondwaterstandsverlagingen die optreden als verdroging of zettingsschade.

http://www.brabant.nl/Beleid/Water/Bronbemaling.aspx (link opent in een nieuw venster).

Terug naar links in de categorie BRONBEMALING


Tot stand gebracht i.s.m. de bezoekers van fbg.nl. Copyright © 2003 - 2021 Comdev B.V. links.fbg.nl